KALENDARIUM

27 FEBRUARI 2020

Bokslutskommuniké 2019

14 APRIL 2020

Årsredovisning 2019 offentliggöres

5 MAJ 2020

Årsstämma 2020

5 MAJ 2020

Delårsrapport kvartal 1 2020

4 AUGUSTI 2020

Delårsrapport kvartal 2 2020

19 NOVEMBER 2020

Delårsrapport kvartal 3 2020

Absolent Group AB (publ)
Staplaregatan 1
SE-531 40 Lidköping

Phone:  +46 (0)510 484000
Fax: +46 (0)510 484029
Corporate identity no: 556591-2986