KALENDARIUM

24 FEBRUARI 2022

Bokslutskommuniké 2021

26 APRIL 2022

Årsredovisning 2021 offentliggöres

19 MAJ 2022

Årsstämma

19 MAJ 2022

Delårsrapport kvartal 1 2022

17 AUGUSTI 2022

Delårsrapport kvartal 2 2022

11 NOVEMBER 2022

Delårsrapport kvartal 3 2022

Absolent Air Care Group AB (publ)
Västra Hamngatan 10
SE-411 17 Göteborg

Phone:  +46 (0)510 484000
Fax: +46 (0)510 484029
Corporate identity no: 556591-2986