KALENDARIUM

26 FEBRUARI 2021

Bokslutskommuniké 2020

13 APRIL 2021

Årsredovisning 2020 offentliggöres

4 MAJ 2021

Årsstämma

4 MAJ 2021

Delårsrapport kvartal 1 2021

18 AUGUSTI 2021

Delårsrapport kvartal 2 2021

12 NOVEMBER 2021

Delårsrapport kvartal 3 2021

Absolent Air Care Group AB (publ)
Västra Hamngatan 10
SE-411 17 Göteborg

Phone:  +46 (0)510 484000
Fax: +46 (0)510 484029
Corporate identity no: 556591-2986